۰ رأی
شرح خدمات
 کلینیک دندانپزشکی مهر پارسه
کلینیک دنـدانپزشـكی مهرپارسه (درمانگاه دندانپزشکی غرب تهران) در سـال ۱۳۸۹ با بهره مـندی از بهترين متخصصان در حوزه درمان و همچنين رعايت حقوق بيمار و اصول كيفی، كار خود را آغاز نمود و با استقـبال از سوی مراجعه كنندگان مواجه گرديد. این مجموعه با بهره گيری از بهترين امكانات و آماده سازی زير ساخت های لازم در قالب ۷ يونيت و در ۳ بخش تخصصی، عمومی و اطفال و با همکاری متخصصین دندانپزشکی در محدوده خیابان آزادی در حال ارائه خدمات دندانپزشکی می باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)