۰ رأی
شرح خدمات
دکتر لیلا کرایه چیان
مرکز دندانپزشکی لبخند کودک من به سرپرستی دکتر لیلا کرایه چیان از مدرترین و مجهزترین کلینیم هالی دندانپزشکی شرق تهران می باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)