۰ رأی
شرح خدمات
صوفیا صیادی
دارای مدرک تحصیلی دکترای روانشناسی تربیتی
عضو سازمان نظام روانشناسی
عضو انجمن روانشناسی ایران
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گذراندن کارگاه آموزشی هوش افزایی کوئین ( مادران حرفه ای )
گذراندن کارگاه آموزشی مدیریت استرس
گذراندن کارگاه آموزشی تفسیر نقاشی کودک
گذراندن کارگاه آموزشی اجرا ، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه هوش وکسلر ( پیش از دبستان و دبستان)
گذراندن کارگاه آموزشی اختلالات یادگیری و شیوه های درمان
گذراندن کارگاه آموزشی تشخیص و درمان اختلالات بیش فعالی – نقص
گذراندن کارگاه آموزشی مشاوره ی پیش از ازدواج
شرکت در دوره آموزشی اولین همایش آموزشی رابطین مرکز بهداشت روانی
گذراندن دوره کارورزی کودک و نوجوان ( شامل تست ها ، بازی درمانی ، تفسیر نقاشی ، اختلالات شایع ) ،
دوره کارورزی مشاوره پیش از ازدواج ، دوره کارورزی زوج و خانواده درمانی و سکس تراپی
ترجمه متون انگلیسی به صورت حرفه ای
گذراندن دوره تخصصی اختلالات یادگیری، دکتر تبریزی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)