۰ رأی
شرح خدمات
دکتر آزاده امینی ها
درمانگر تخصصی خیانت های زناشویی ( طراحی الگوی درمانی خیانت زناشویی مبتنی بر فرهنگ ایرانی)
زوج درمانگر و مشاوره در زمینه روابط بین فردی
همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه الزهرا (س) به عنوان مشاور و مسول فنی
گروه درمانی در زمینه خودشناسی و تحلیل روابط بین فردی و طرحواره های ناسازگار
کارشناس برنامه زنده رادیو سلامت
مشاوره در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران
برگزار کننده دوره های آموزش خانواده و تربیت جنسی کودک و نوجوان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)