۰ رأی
شرح خدمات
دکتر افروز امیر اسدی
ليسانس روانشناسی بالينی – دانشكاه آزاد رودهن
فوق ليسانس روانشناسی تربيتی – دانشگاه تهران
دكترای روانشناسی تربيتی – دانشكاه آزاد رودهن
حيطه ها تخصصی دکتر افروز امیر اسدی :
اضطراب، استرس و وسواس، افسردگی (کودک، نوجوان، بزرگسال)
آموزش مهارتهای زندگی (کودک، نوجوان، بزرگسال)
مايندفولنس
آموزش اصول فرزند پروری
ريلكسيشن (کودک، نوجوان، بزرگسال)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)