۰ رأی
شرح خدمات
دکتر زینت خضری
دکتری تخصصی روانشناسی
کارشناس ارشد روانشناسی
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
عضو انجمن روانشناسی ایران
ارزیابی،مصاحبه،تشخیص و درمان اختلالات اضطراب
ارزیابی،مصاحبه،تشخیص و درمان اختلالات وسواس
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT
درمان های هیجان مدار EFT
مهارت فرزندپروری
تکنیک های زوج درمانی
ایماگوتراپی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)