۰ رأی
شرح خدمات
زهرا قلخانی
خانواده درمانگر
کارشناسی ارشد خانواده‌درمانی دانشگاه شهید بهشتی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)