۰ رأی
شرح خدمات
الهام توکلی
برگزاری کارگاه‌های بازی مادر- کودک
هنر درمانی برای کودکان و نوجوانان درخود مانده
روان‌شناس کودک در مرکز خدمات روان‌شناختی راه سلامت، مرکز سهای سلامت و مرکز سلامت مادران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)