۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فرامرز سهرابی
دکترای تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی منچستر انگلستان
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
عضو هیات مدیره انجمن ایرانی روانشناسی
عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران
عضو انجمن روانشناسی آمریکا (APA)
سردبیر فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی
معاون پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
عضو کمیسیون تخصصی روانشناسی سلامت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
فعالیت حرفه ای در حوزه های خانواده درمانی، مشاوره های فردی، مشاوره ازدواج، اختلالات روانی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)