۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حمید مهرابی
دکترای روانشناسی سلامت از دانشگاه لیون ۲ فرانسه
عضو لابراتوار سلامت، فرد و اجتماع (SIS ) دانشگاه لیون ۱ فرانسه
عضو انجمن مشاوران، مدرسان و درمانگران در روابط جنسی (AASECT) دانشگاه واشنگتن آمریکا
سابقه تدریس در دانشگاه لیون ۲، کالج آلن در فرانسه و دانشگاه آزاد اسلامی در ایران
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
سکس تراپ و فعال در حوزه های سلامت جنسی، روابط زناشویی و آموزش جنسی
متخصص در حوزه نوجوانان، ناشنوایی و سلامت جنسی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)