۰ رأی
شرح خدمات
دکتر افسانه صمدزاده
ازدواج و خانواده، نوجوان و جوان
مشاور فعال دپارتمان روانشناسی مرکز مشاوره بینش نوین
دکترای روانشناسی عمومی
رئیس مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
عضو سازمان نظام روان شناسی
عضو انجمن روان شناسی ایران
تألیف و ترجمه مقالات معتبر در داخل و خارج از کشور
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)