۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمدتقی طهماسبی
فوق تخصص زانو
تشخیص و درمان ناهنجاری های استخوان ها و مفاصل و روماتیسم
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)