۰ رأی
شرح خدمات
دکتر رویا هاشمی قراکولی
فیزیوتراپی،کاردرمانی، توانبخشی و...
درمان و رفع درد کمر،گردن، زانو و...
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)