۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فریبا کوهدانی
معاونت پژوهشی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدت هفت سال
عضو وابسته‌ی مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پژشکی تهران
عضو گروه آینده‌نگری نظریه‌پردازی و رصد کلان سلامت فرهنگستان علوم پزشکی
عضو کمیته علمی مرکز جامع آموزش تحقیقات و پیشگیری از سرطان
عضو هیئت مدیره انجمن علمی تغذیه ایران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)