۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مهدی یامینی
فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی رتبه برتر بورد فوق تخصصی گوارش و کبد ۱۳ سال سابقه طبابت عضو انجمن اندوسکوپی و گوارش امریکا ASGE
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)