۰ رأی
شرح خدمات
دکتر عباس ذوالفقاری
متخصص داخلی دانشگاه شهید بهشتی، فوق تخصص گوارش و کبد از دانشگاه تهران، عضو انجمن گوارش و کبد ایران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)