۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر فریدون دیانی
دکتر فریدون دیانی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی است. دکتر دیانی در بخش زنان و زایمان بیمارستان دی فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)