۰ رأی
شرح خدمات
دکتر شهربانو سعیدی
دکتر شهربانو سعیدی متخصص زنان و زایمان و دارای بورد تخصصی نازایی است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)