۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حبیب سهیلی
دکتر حبیب سهیلی فوق تخصص اسم الرژی و ایمونولوژی بالینی در سل ۱۳۵۰ به دنیا آمد. وی مدرک پزشکی عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی همدان دریافت کرد. دکتر سهیلی دوره تخصص را در دانشگاه علوم پزشکی تهران گذراند و پس از طی دوره فوق تخصص در دانشگاه علوم پزکش تهران با مدرک فوق تخصص آسم و آلرژی و با کسب رتبه اول بورد تخصصی کشور از این دانشگاه فارغ التحصیل شد.
عضو آکادمی آسم و آلرژی آمریکا
عضو انجمن آسم و آلرژی ایران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)