۲ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی دکتر علی وزیریان
⚪️کلینیک تخصصی سونوگرافی زنان

🔴کلینیک تخصصی جنین شامل:
بیوفیزیکال
انومالی اسکن(دو بعدی و چهار بعدی)
سونوگرافی NT و انومالی اسکن سه ماه اول
سونوگرافی کالر داپلر(رنگی)بارداری و جفت

🔵طرف قرارداد با بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، بیمه سلامت، بیمه درمانی نیروهای مسلح
×
۵ / ۱
۵ / ۲
۵ / ۳
۵ / ۴
۵ / ۵
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۲)