۰ رأی
شرح خدمات
 آزمایشگاه پارس طب
آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس طب یکی دیگر از مراکز معتبر و مجهز در شهر تهران است. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند.برای انجام همه آزمایشهایی که در دوران بارداری نیاز دارید می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)