۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان مردم
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مردم مجهز به سیستم HIS بوده که کلیه بخشهای بیمارستان را پوشش می دهد . اعمال جراحی به استثنا قلب و مغز در این بیمارستان انجام می گردد . اورژانس ۲۴ ساعته با امکانات مجهز ، زایشگاه با حضور پزشک متخصص زنان و زایمان مقیم ، فوق تخصص نوزادان ، متخصص اطفال ، آنکال پزشکان متخصص ، متخصصین اورولوژی از جمله گروههای پزشکی این مرکز می باشد . بخش های ویژه ICU ، NICU با تجهیزات مدرن در سال۹۰ راه اندازی شده و همچنین بخشCCU با داشتن پزشکان فوق تخصص و متخصص قلب از بخش های ویژه این مرکز می باشد . درمانگاههای بیمارستان همه روزه بجز تعطیلات با تخصصهای مختلف از ساعت ۹ الی ۱۲ و بعدازظهر از ساعت ۱۴ الی ۱۸ فعال بوده و مراجعین محترم می توانند با مراجعه حضوری به پذیرش سرپایی جهت تعیین وقت و با از اطلاعات درمانگاه و پزشکان مطلع گردند .

×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)