۰ رأی
شرح خدمات
دکتر کوهسار نبوی، متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ تخصصی ناباروری
دکتر کوهسار نبوی متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ تخصصی ناباروری است. دکتر نبوی در بیمارستان فوق تخصص صارم فعالیت می کند.
ختنم دکتر نبوی در بیمارستان گاندی و آبان کار زایمان را انجام می دهند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)