۰ رأی
شرح خدمات
دکتر ناهید خسروشاهی
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
تشخیص و درمان بیماری های مغز و اعصاب کودکان
پزشک مقیم بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)