۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک رز
جراحی زیبایی لیپوماتیک بسته به امکانات پزشک جراح و کلینیک زیبایی به روش های مختلفی می تواند انجام پذیرد که هر کدام با استفاده از وسایل بسیار پیشرفته انجام گرفته و مزایای خاص خود را دارا می باشند. جراحان در عمل زیبایی لیپوماتیک به دنبال کاهش عوارض ممکن به حداقل و رسیدن به نتایج مطلوب تر و بهتر هستند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)