۰ رأی
شرح خدمات
دکتر طبرستانی
مرکز دندانپزشکی تاج با مدیریت دکتر طبرستانی
جراح و دندانپزشک
متخصص بیماری های دهان، فک و صورت
×
۵ / ۱
۵ / ۲
۵ / ۳
۵ / ۴
۵ / ۵
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)