۰ رأی
شرح خدمات
سالن زیبایی بهار زندگی
ارائه خدمات با بهترین کیفیت
دارای کادر مجرب و حرفه ای
دارای محیطی بهداشتی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)