۰ رأی
شرح خدمات
فرنوش خالدی
گروه درمانگر ، روانشناس ، برگزار کننده کارگاه های مهارت های زندگی به مدت دو سال
مشاور و مدرس کارگاه مرکز مشاوره اوج اندیشه خلاق
روانشناس کلینیک ترک اعتیاد راستین
مشغول به کار در مرکز مشاوره حکمت
طرح و کارورزی روانشناس اداره بهداشت
خانواده درمانی از موسسه افق های نوین تحول
دوره فرزندپروری معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی
خودشناسی مرکز مشاوره اوج اندیشه خلاق
روانکاوی مرکز طرحی نو
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)